Gesubsidieerd ontwikkeladvies voor

vijfenveertigplussers


Het Ontwikkeladvies is een gesubsidieerd loopbaanadvies dat onderdeel is van het Actieplan Perspectief voor Vijftigplussers van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Loopbaanadviseurs kunnen werkende vijfenveertigplussers uit  een aantal beroepsgroepen
een Ontwikkeladvies geven en daarvoor subsidie aanvragen. Het doel van het Ontwikkeladvies is dat het deelnemers stimuleert om de regie van hun verdere loopbaan in eigen handen te nemen.

onderwijs

horeca

advocatuur